Про нас

  1. Про нас

22.03.2016 року Правлінням НБУ на підставі пропозиції ФГВФО щодо відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» винесено постанову № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК». На підставі вказаної постанови НБУ виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення № 385 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Акціонери ПАТ «УКРІНБАНК» звернулися до Окружного адміністративного суду м. Києва із позовом до НБУ, ФГВФО про визнання протиправними та скасування постанови Правління НБУ від 22.03.2016 року № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК», рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 385 від 22.03.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». ПОСТАНОВОЮ СУДУ ВІД 29.04.2016 року ПО СПРАВІ № 826/5325/16 ПЕРЕЛІЧЕНІ ВИЩЕ РОЗПОРЯДЧІ АКТИ ВИЗНАНІ НЕЗАКОННИМИ ТА СКАСОВАНІ.

УХВАЛОЮ КОЛЕГІЇ СУДДІВ КИЇВСЬКОГО АПЕЛЯЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ від 13.07.2016 року апеляційні скарги НБУ та ФГВФО на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від по справі № 826/5325/16 від 29.04.20.16 року ЗАЛИШЕНО БЕЗ ЗМІН.

УХВАЛОЮ КОЛЕГІЇ СУДДІВ ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ ВІД 23.11.2016 року ПО СПРАВІ № К/800/19259/16, К/800/19381/16, К/800/20901/16, К/800/25102/16 (касаційні скарги по справі № 826/5325/16) постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 29.04.2016 року по справі № 826/5325/16, ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2016 року по справі № 826/5325/16 ЗАЛИШЕНО БЕЗ ЗМІН.

Відповідно до ч. 2 ст. 254 КАС України у разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Таким чином, судове рішення по справі № 826/5325/16 набрало законної сили 13.07.2016 року, а постанова Правління НБУ від 22.03.2016 року № 180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 385 від 22.03.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» визнані незаконними та скасовані в судовому порядку. Отже, з 13.07.2016 року ЛІКВІДАЦІЙНА ПРОЦЕДУРА СТОСОВНО ПАТ «УКРІНБАНК» БУЛА ПРИПИНЕНА ЗА РІШЕННЯМ СУДУ.

13.07.2016 року за рішенням загальних зборів акціонерів товариства ПАТ «УКРІНБАНК» перейменовано в ПАТ «УКРІНКОМ».

За приписами ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України [1] постанова або ухвала суду першої інстанції, якщо інше не встановлено цим Кодексом, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого цим Кодексом, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Таким чином, судове рішення по справі №826/5325/16 набрало законної сили 13.07.2016 року, а постанова Правління Національного банку України від 22.03.2016 року №180 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №385 від 22.03.2016 року «Про початок процедури ліквідації ПАТ «УКРІНБАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку» визнані незаконними та скасовані в судовому порядку, що має юридичним наслідком припинення за рішенням суду з 13.07.2016 року ліквідаційної процедури стосовно ПАТ «УКРІНБАНК» та повноважень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «УКРІНБАНК».

Згідно з ч. 1 ст. 92 Цивільного кодексу України [2] юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону.

Органи юридичної особи діють у межах повноважень, наданих їм установчими документами та законом. Орган юридичної особи як її частина представляє інтереси останнього у відносинах з іншими суб’єктами права без спеціальних на те повноважень (без довіреності).

Таким чином, після 13.07.2016 року, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не має юридичних підстав на здійснення спеціальних функцій щодо виведення ПАТ «УКРІНБАНК» з ринку.

Вищим органом управління акціонерного товариства є загальні збори його акціонерів (ч. 1 ст. 159 Цивільного кодексу України [3]).

Також відповідно до рішення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНКОМ» уже від 28.03.2017 року знову ж змінив свою назву на ПАТ «Українська інноваційна компанія».

Згідно з ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV [4], якщо документи та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, внесені до нього, такі документи та відомості вважаються достовірними і можуть бути використані у спорі з третьою особою.

Відповідно до п. 1.1 Статуту в редакції від 13.07.2016 року ПАТ «УКРІНКОМ» продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» на Публічне акціонерне товариство «УКРІНКОМ», яке є правонаступником всіх прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК».

Відповідно до п.1.1 Статуту в редакції від 18.03.2017 року ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» продовжує свою діяльність на підставі цього Статуту шляхом зміни найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ», яке є набувачем всіх прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» та ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРІНКОМ».