Кредиторам

  1. Кредиторам

ШАНОВНІ ВКЛАДНИКИ та ІНШІ КРЕДИТОРИ ПАТ «УКРІНБАНК»!

У зв’язку з прийняттям протиправних рішень НБУ та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, ПАТ «УКРІНБАНК» був перейменований в ПАТ «УКРАЇНСЬКА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ» та у зв’язку з неповерненням регулятором відкликаної банківської ліцензії — було змінено вид діяльності товариства.

Ми вимушені були захищати права товариства не тільки заради його збереження, а й в першу чергу, заради можливості виконати свої зобов’язання, оскільки Фонд гарантує лише відшкодування в межах 200 000.00 грн., що виплачується, навіть не усім клієнтам.

Необхідно зазначити, що після визнання Банку проблемним, для приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства був залучений зовнішній інвестор на суму 21 млн. доларів США, відповідний договір був погоджений з НБУ та кошти були зарезервавовані, проте НБУ не надав такої можливості і визнав ПАТ “УКР/ІН/БАНК” неплатоспроможним, тим самим, регулятор сам погіршив фінансову спроможність банку.

За даними ліквідаційної маси, зробленої на замовлення Фонду, останній став спроможний лише забезпечити виплату коштів третій черзі, тобто самому собі, решта черг маловірогідно б отримали кошти, що й показує ліквідаційна практика інших банків. В свою чергу, звичайна діяльність банку уникнула б таких наслідків.

Багато зусиль наше підприємство витрачає на перешкоди які чинить Фонд, що завдає збитки не лише товариству, а й затримку у виплаті клієнтам.

Ми прикладаємо усіх можливих зусиль щодо відновлення банківської діяльності, для чого першочерговим постало питання санації підприємства. Повернення коштів вкладникам та іншим кредиторам банку відбувається по мірі фінансової можливості. Усі вкладники банку та інші кредитори зможуть повернути свої кошти, якщо Фонд, НБУ чи інші органі не заблокують нашу роботу.

Додаткову інформацію від ПАТ «УКР/ІН/КОМ» можна отримати за тел.: +38(044)390-52-71 та/або надіславши запитання на електронну адресу: office@ukrinkom.com.ua

__________________________________________________________________________________________________________

Довідково

Регулятор застосував даний захід до ПАТ «УКР/ІН/БАНК» в процесі реформування банківського сектору на етапі очищення банківської системи. При чому, дана реформа не була погоджена з Національною Радою реформ, відповідно не були вивчені усі ризики такого очищення та його наслідки.
Рішенням Ради Національного банку України № 29-рд від 04.07.2017 р. “Про діяльність Правління Національного банку України щодо розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності» встановлено:

“…за період 2014 – 2016 років визнано неплатоспроможними 90 банків, активи яких до кризи становили близько третини активів усієї банківської системи. Це призвело до немалих фінансових втрат держави, бізнесу, населення про що свідчать офіційні оцінки Національного банку…

Як наслідок, прямі фіскальні витрати України на подолання наслідків кризи банківського сектору сягнули 14% ВВП, що перевищує відповідні витрати, понесені під час фінансово-економічної кризи 2008 ‒ 2009 років.

Крім держави, втрат зазнали і суб’єкти господарювання, які тримали свої кошти в банках, визнаних неплатоспроможними (оскільки повернення таких коштів не гарантується державою), а також фізичні особи, вклади яких перевищували гарантовану державою суму. Загальний обсяг таких коштів становить 16% ВВП відповідних років. Також втрат зазнали власники функціонуючих банків через необхідність проведення докапіталізації та власники неплатоспроможних банків…

При цьому “Очищення” банківської системи відбувалося без оголошення Національним банком чіткої програми реформування банківського сектору, що зумовило значну невизначеність у діяльності банківського і реального секторів, та населення. Недостатньо обґрунтованими були рішення Національного банку стосовно виведення з ринку платоспроможних банків, зокрема спостерігалися ознаки застосування різних підходів під час проведення очищення банківської системи. Не в повній мірі враховані як потреби розвитку економіки, так і характер розвитку банківської системи, а також вплив воєнного конфлікту на економіку…”